ΦΑΡΜΑΚΟ ΨΑΡΙΩΝ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ KINSHI MEDICAL SAPROX 1000 ML FOR 60.000 L

Παράδοση 4 - 10 ημέρες
41,90 
Παράδοση 4 - 10 ημέρες
0099162
+

Περιγραφή

Το Kinshi Saprox είναι ένα φάρμακο για τη θεραπεία μυκητιασικών λοιμώξεων για ψάρια λιμνών ή λιμνών. Στόχοι θεραπείας: μυκητιασικές λοιμώξεις που εμφανίζονται μετά από βλάβη, αναγνωρίσιμες από βαμβακερά εξογκώματα στο δέρμα του ψαριού. Δοσολογία: Όλα τα απορροφητικά υποστρώματα (κάρβουνο, ζεόλιθος,...) πρέπει να αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η δόση είναι 20ml για 1200L νερό. Η επέμβαση πρέπει να επαναλαμβάνεται για 8 ημέρες μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα συμπτώματα. Αυτό το φάρμακο είναι ενεργό από θερμοκρασία 10°C σε νερό. Προειδοποίηση: μην κάνετε υπερβολική δόση, μην συνδυάζετε με άλλα προϊόντα. Το φάρμακο περιέχει συστατικά υψηλής χρωματισμού.

Kinshi Saprox is a medicine to treat fungal infections for pond or pond fish. Targets of treatment: fungal infections occurring following a lesion, recognizable by cottony lumps on the skin of the fish. Dosage: All absorbent substrates (charcoal, zeolite,...) must be removed during the treatment. The dosage is 20ml for 1200L of water. Operation to be repeated for 8 days until all symptoms disappear. This drug is active from a temperature of 10°C in water. Warning: do not overdose, do not combine with other products. The drug contains highly coloring components.

Χαρακτηριστικά

Brand:
Kinshi