ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑΣ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΞΙΝΩΝ ΣΕ ΦΥΤΕΜΕΝΑ) KINSHI MAT POND FILTER CARBON 5 L BUCKET (for 1000L)

Αμεση παραλαβή
24,90 
Αμεση παραλαβή
0021789
+

Περιγραφή

Το Kinshi Carbon είναι ένα ειδικό απορροφητικό φίλτρο με υψηλές ιδιότητες καθαρισμού. Αφαιρεί τα χρώματα, τις τοξίνες και τους καπνούς και μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για την απορρόφηση υπολειμμάτων από τοξικά απόβλητα όπως τα φάρμακα και να καθιστά το αβλαβές χλώριο. Στις καλοκαιρινές περιόδους, το Kinshi Carbon μπορεί να εμποδίσει ή να εξουδετερώσει τη θολερότητα και τον αφρισμό του νερού. Μετά από μερικές εβδομάδες το υλικό φίλτρου είναι κορεσμένο και πρέπει να αντικατασταθεί.

Kinshi Carbon is a special adsorbent filter material with high cleaning properties. It removes colors, toxins and fumes and can also be applied to absorb residues of toxic wastes like medicines and make chlorine harmless. In hot summer periods Kinshi Carbon can prevent or counteract cloudiness and foaming of the water. After several weeks the filter material is saturated and has to be replaced.

Χαρακτηριστικά

Brand:
Kinshi