ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ KINSHI PONDWATER BIOMINERAL PLUS 1000 G

Αμεση παραλαβή
12,50 
Αμεση παραλαβή
0099096
+

Περιγραφή

KINSHI AQUA BIOMINERAL PLUS 1000 ML
Το Kinshi Biomineral Plus προσθέτει μέταλλα και ιχνοστοιχεία στο νερό της λίμνης και διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών σε λίμνες βιοτόπων. Με την προσθήκη ορυκτών και ιχνοστοιχείων το Kinshi Biomineral Plus σταθεροποιεί την τιμή GH και την τιμή KH του νερού της λίμνης. Αμέσως μετά τη δοσολογία Kinshi Biomineral Plus το νερό θα γίνει θολό. Το προϊόν βυθίζεται σιγά-σιγά στο κάτω μέρος όπου θα διαλύεται σταδιακά. Αυτό θα κάνει το νερό της λίμνης κρυστάλλινο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα 25 ml (1 σέσουλα) αυξάνουν τα 400 λίτρα νερού λίμνης κατά 1 ° GH.

0099096: 1000 ml αυξάνουν τα 20.000 L κατά 1 ° GH
0099098: 2500 ml αυξάνει τα 50.000 L κατά 1 ° GH
Kinshi Biomineral Plus adds minerals and trace elements to the pond water and stimulates the plant growth in biotope ponds. By adding minerals and trace elements Kinshi Biomineral Plus stabilizes the GH value and KH value of the pond water. Immediately after dosing Kinshi Biomineral Plus the water will turn cloudy. The product slowly sinks to the bottom where it will dissolve gradually. This will make the pond water crystal clear for a long period.

25 ml (1 scoop) increases 400 L of pond water by 1° GH.

0099096: 1000 ml increases 20.000 L by 1° GH
0099098: 2500 ml increases 50.000 L by 1° GH

Χαρακτηριστικά

Brand:
Kinshi