ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ HS AQUA WATER DENIBAC 2.5 L NITROBACTERIA FOR 25.000 L

Παράδοση 4 - 10 ημέρες
89,90 
Παράδοση 4 - 10 ημέρες
0031314
+

Περιγραφή

Το HS aqua Denibac είναι μια καλλιέργεια βακτηρίων διπλής δράσης. Τα κατάλοιπα φυτικών προϊόντων διατροφής (νιτρικά) εξάγονται από το νερό (απονιτροποιητικά βακτηρίδια) και ο χούμος και η ιλύς διασπώνται. Με αυτό τον τρόπο, το HS aqua Denibac καθαρίζει το ενυδρείο σας και αποτρέπει ή αποκαθιστά την ανεπιθύμητη ανάπτυξη των φυκών.

HS aqua Denibac is a double-action bacteria culture. Remnants from plant nutrition products (nitrate) are extracted from water (denitrifying bacteria) and humus and sludge are broken down. In this way, HS aqua Denibac cleans your aquarium and prevents or remedies unwanted algae growth.

Χαρακτηριστικά

Brand:
HS Aqua