ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΘΟΛΟΥ ΝΕΡΟΥ HS AQUA WATER CLEAR 150 ML FOR 750 L

Αμεση παραλαβή
6,90 
Αμεση παραλαβή
0031220
+

Περιγραφή

Το HS aqua Clear είναι ένας συνδετικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για τη διαύγεια του νερού του ενυδρείου. Τα μικρά επιπλέοντα σωματίδια τα οποία είναι πολύ μικρά για το φίλτρο σχηματίζονται σε ένα σμήνος από το HS aqua Clear. Τα χονδρότερα σωματίδια που έχουν διαμορφωθεί τώρα είναι κατάλληλα για διήθηση από το νερό. Το νερό γίνεται κρυστάλλινο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

HS aqua Clear is a binding agent used to clarify aquarium water. Tiny floating particles which are too small for the filter are formed into a clump by HS aqua Clear. The coarser particles which have now formed are suitable for filtration from the water. The water becomes crystal clear in a short time.

Χαρακτηριστικά

Brand:
HS Aqua