ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΝΕΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ HS AQUA WATER BACTO 2.5 L FOR 12.500 L

Παράδοση 4 - 10 ημέρες
78,90 
Παράδοση 4 - 10 ημέρες
0031304
+

Περιγραφή

Το HS Aqua Bacto είναι μια βακτηριακή καλλιέργεια εκκίνησης που μειώνει το χρόνο εκκίνησης των ενυδρείων. Τα χρήσιμα βακτηρίδια του HS Aqua Bacto διασπούν τα απόβλητα (υπολείμματα από τρόφιμα και φυτά και απόβλητα ιχθύων) και μετατρέπουν τα προϊόντα αυτά σε πηγή διατροφής για τα φυτά ενυδρείου. Τα επιβλαβή ενδιάμεσα στοιχεία, δηλαδή η αμμωνία και τα νιτρώδη, καταστρέφονται ιδιαίτερα γρήγορα στη διαδικασία.

HS Aqua Bacto is a bacterial start culture that shortens the start-up time of aquariums. The useful bacteria in HS Aqua Bacto break down waste products (remnants from food and plants and fish waste) and convert them into a source of nutrition for aquarium plants. Harmful intermediary elements, namely ammonia and nitrite, are broken down especially quickly in the process.

Χαρακτηριστικά

Brand:
HS Aqua