ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΦΥΤΩΝ HS AQUA PLANT GRAVEL HUMALIT 5 PLUS 5 L BUCKET

Παράδοση 4 - 10 ημέρες
17,80 
Παράδοση 4 - 10 ημέρες
0021121
+

Περιγραφή

Το HS aqua Humalit 5 Plus είναι ένα έδαφος λιπασμάτων πολλαπλών συστατικών για φυτά ενυδρείου.
1) Το Tropical Laterite χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των διατροφικών και μικρο-στοιχείων από το νερό στα φυτά.
2) Τα πορώδη σωματίδια προσφέρουν ένα περιβάλλον για τα βακτήρια. Αναερόβια βακτήρια στο έδαφος παρέχουν στα φυτά οργανικά λιπάσματα.
3) Οι οργανικοί τύποι τύρφης θα παράσχουν τον απαραίτητο χούμο και θα δημιουργήσουν την ιδανική τιμή pH μέσα στο χώμα, έτσι ώστε τα μικρο-στοιχεία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Συνολικά έχει επιτευχθεί μια μακροχρόνια σταθερή ανάπτυξη των φυτών.

HS aqua Humalit 5 Plus is a multi component fertiliser soil for aquarium plants. 
1) Tropical Laterite is used for transferring nutrition and micro-elements from the water into the plants. 
2) Porous particles offer a habitat for bacteria. Anaerobe bacteria in the soil provide the plants with organic fertilisers. 
3) Organic peat grains will supply the necessary humus and create the ideal pH value within the soil so micro-elements will be available at all times. Altogether a long-lasting steady plant growth has been accomplished.

Χαρακτηριστικά

Brand:
HS Aqua