ΑΡΤΕΜΙΑΣ ΑΥΓΑ HOBBY ARTEMIA 20 ML

Αμεση παραλαβή
Τιμή Τιμοκαταλόγου: 8,50 
7,60 
Κερδίζετε : 0,90 € (11%)
Αμεση παραλαβή
0014076
+

Περιγραφή

Λεπτομέρειες προιόντος


Οι γαρίδες άλμης (αρτεμία) είναι η ιδανική τροφή για τα νεαρά ψάρια σας. Καμία άλλη τροφή δεν είναι τόσο πλούσια σε φυσικά θρεπτικά συστατικά. Προωθεί την ανάπτυξη του χρωματισμού και αφυπνίζει τα φυσικά κυνηγετικά ένστικτα. πάντα φρέσκο ​​ζωντανό φαγητό
προάγει τη χρωματικότητα και τη ζωτικότητα των ψαριών σας

 


Συχνές ερωτήσεις


Μπορώ να χρησιμοποιήσω κανονικό αλάτι για την αναπαραγωγή Artemia;

Κατ 'αρχήν, το άλας χωρίς ιώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή. Ωστόσο, η σύνθεση του HOBBY Artemia Salt αντιστοιχεί ακριβώς στο αλμυρό νερό της περιοχής προέλευσης της Artemia. Περιέχει επίσης ίχνη πλαγκτόν για τη σίτιση των εκκολαφθέντων nauplii. Σύμφωνα με επιστημονικά ευρήματα, η καλύτερη εκκόλαψη επιτυγχάνεται με το HOBBY Artemia Salt.

Γιατί πεθαίνουν οι ναύπλιοι της Artemia;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τον θάνατο του Artemia euplii, από την ποιότητα ή τη μόλυνση του χρησιμοποιούμενου νερού, έως την ποιότητα και την ποσότητα των τροφίμων που παρέχονται, την υγιεινή κατά την εκτροφή και τη χρήση κατάλληλων δοχείων εκτροφής. Προτείνουμε το βιβλίο αναφοράς "Artemia - Der Urzeitkrebs" του Oliver Drewes από τον εκδοτικό οίκο VIVARIA. Εικονογραφημένο με πολυάριθμες φωτογραφίες και σχέδια μικροσκοπίου, το βιβλίο περιγράφει τα επτά αναγνωρισμένα είδη Artemia σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης. Μετά την περιγραφή της ειδικής αναπαραγωγικής βιολογίας, παρουσιάζονται τα πιο επιτυχημένα συστήματα εκτροφής. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο "Artemia in aquaristics" παρέχει πρακτικές συμβουλές, για παράδειγμα σχετικά με την αύξηση του ποσοστού επώασης και το ποσοστό επιβίωσης των nauplii και της Artemia.

 

Product details

Brine shrimp (artemia) is ideal feed for your young fish. No other feed is as rich in natural nutrients. Promotes the development of colouration and awakens the natural hunting instincts.

  • always fresh live food
  • promotes colourfulness and vitality of your fish

Frequently asked questions

Can I use normal salt for breeding Artemia?

In principle, iodine-free salt can be used for breeding. However, the composition of HOBBY Artemia Salt corresponds exactly to the salt water of the Artemia's area of origin. It also contains traces of plankton for feeding the hatched nauplii. According to scientific findings, the best hatching is achieved with HOBBY Artemia Salt.

Why are my Artemia nauplii dying?

There are numerous reasons for the death of Artemia euplii, from the quality or contamination of the water used, to the quality and quantity of the food given, the hygiene during rearing and the use of suitable rearing containers. We recommend the reference book "Artemia - Der Urzeitkrebs" by Oliver Drewes from the VIVARIA publishing house. Illustrated with numerous microscope photographs and drawings, the book describes the seven recognised Artemia species according to the current state of knowledge. After describing the special reproductive biology, the most successful rearing systems are presented. A separate chapter "Artemia in aquaristics" provides practical tips, for example on increasing the hatching rate and the survival rate of nauplii and Artemia.

Χαρακτηριστικά

Brand:
Hobby Aquaristik