Φίλτρα Φίλτρα

ΦΥΤΑ ΜΑΤΣΑΚΙ STRIP BUNCHES

Φυτά σε τσαμπιά ή χωρίς τσαμπιά;

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Στο SonGrow τα τσαμπιά των φυτών είναι εντελώς φρέσκα. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Μερικά τροπικά φυτά κάτω από το νερό θα πρέπει να είναι τσαμπιά όπως:
Egeria
Vallisneria

Plants in Bunches or no bunches?

One thing is for sure: At SonGrow the plant bunches are totally fresh. That is our advantage. Some tropical under water plants should be bunches like:
Egeria
Vallisneria