Φίλτρα Φίλτρα

ΦΥΤΑ ΕΠΙΠΛΕΩΝΤΑ FLOATING PLANTS

Σχετική εικόνα

Υακίνθοι Υδάτων, Μαρούλι Υδάτων, Ευαίσθητα Φτέρες και Frogbit είναι εξαιρετικά για το φιλτράρισμα. Τα κυμαινόμενα Επιπλέωντα φυτά της λίμνης θα εξαπλωθούν στην επιφάνεια των υδάτων παρέχοντας σκιά και κάλυψη στους κατοίκους των κήπων. Οι ρίζες τους απορροφούν θρεπτικά συστατικά από το νερό που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν άλγη και να παρέχουν κρυψώνες για ψάρια μωρών.

Σχετική εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για Water Lettuce, Sensitive Ferns

Το νερό Υακίνθιο και Μαρούλι υδρόγειο μεγαλώνουν καλύτερα σε νερό των 65 βαθμών και άνω. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες νερού σας έχουν θερμανθεί πριν τις προσθέσετε στον κήπο του νερού σας την άνοιξη. Όλα τα Μαρούλια Νερού και οι Ευαίσθητες Φτέρες δεν θα ανέχονται το κρύο νερό. Υακίνθοι και Frogbit θα είναι εντάξει σε θερμοκρασίες νερού περίπου 59-60, αλλά δεν θα εξαπλωθούν μέχρι να ζεσταθεί το νερό.

Αποτέλεσμα εικόνας για water hyacinths

Water Hyacinths, Water Lettuce, Sensitive Ferns and Frogbit are excellent for filtration. Floating pond plants will spread across the waters' surface providing shade and coverage for the water gardens inhabitants. Their roots absorb nutrients from the water that might otherwise cause algae and provide hiding places for baby fish.

Σχετική εικόνα

Water Hyacinth and Water lettuce grow best in water of 65 degrees and above. Make sure your water temperatures have warmed up before adding them to your water garden in the spring. All Water Lettuce and Sensitive Ferns will not tolerate cold water. Water Hyacinths and Frogbit will be okay at water temperatures of around 59-60, but they will not spread until the water warms up.

Αποτέλεσμα εικόνας για Water Lettuce, Sensitive Ferns