ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΨΙΛΟΣ HS AQUA FILTER MAT FILTER WOOL WHITE 1000 G

Παράδοση 4 - 10 ημέρες
18,90 
Παράδοση 4 - 10 ημέρες
0021007
+

Περιγραφή

HS AQUA FILTERWOOL ΛΕΥΚΟ
Πολυεστερικές ίνες ειδικά εξερευνά για τη διήθηση του νερού, εγγυώνται μέγιστη διήθηση για aquaristic.

Αποτέλεσμα εικόνας για AQUARIUM FILTER WOOL WHITE

Το φιλτραρισμένο μαλλί είναι ένα βασικό μέσο που πρέπει να προστεθεί σε όλους τους τύπους φίλτρων αλλά κυρίως σε εξωτερικά φίλτρα. Είναι το τελευταίο στρώμα (δηλαδή η κορυφή) και παγιδεύει τυχόν λεπτά σωματίδια που κανονικά θα έμπαιναν στο ενυδρείο σας.

Είναι πραγματικά σημαντικό να χρησιμοποιήσετε πολλά από αυτά στο φίλτρο σας καθώς λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείται επαρκώς, ώστε να το συσκευάσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπορείτε πιθανώς να πάρετε μερικές χρήσεις έξω από αυτό πριν να χτυπήσει έξω και αντικαθιστώντας με φρέσκο μαλλί. Προτείνω να το κρατήσετε στο φίλτρο σας για ίσως 3 εβδομάδες. Όταν το καθαρίζετε και δεν αναπήδησε πίσω στο αρχικό σχήμα, ξέρετε ότι ήρθε η ώρα να το αντικαταστήσετε.

HS AQUA FILTERWOOL WHITE
Polyester fibres specially explored for the filtration of water, guarantee maximum filtration for aquaristic.

Filter wool is an essential media that should be added to all types of filters but especially external filters. It’s the last layer (i.e. the top one) and traps any fine particles that would normally make their way into your aquarium.

It’s really important to use a lot of this in your filter as it works properly when sufficient is used, so pack it in as much as possible. You can probably get a few uses out of it before it needs chucking out and replacing with fresh wool. I recommend keeping it in your filter for maybe 3 weeks. When you clean it and it doesn’t bounce back to the original shape, you know it’s time to replace.

If you run 2 filters, I recommend loading one of them up with only filter wool – you will be amazed how clean it will make your water and the polishing effect it has.

Χαρακτηριστικά

Brand:
HS Aqua