ΑΛΑΤΙ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΑΦΡΙΚΑΝΕΣ ΥΦΑΛΜΥΡΑ AQUARIUM SYSTEMS INSTANT CICHLID TANGANIKA MALAWI SALT FOR CICHLIDS 400 GRAM FOR 4000 L

Αμεση παραλαβή
14,90 
Αμεση παραλαβή
0060041N
+

Περιγραφή

Aquarium Systems Instant Cichlid | Hollywood Fish Farm

Το Instant Cichlid ™ σταθεροποιεί το pH και την οσμωτική πίεση του νερού στο ενυδρείο. Ιδιαίτερα συνιστάται για όλα τα είδη των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής που βρίσκονται στην κοιλάδα Rift, διευκολύνει τον εγκλιματισμό για τα πρόσφατα εισαγόμενα άγρια ψάρια. Προτείνουμε την προσθήκη της συνιστώμενης ποσότητας αλάτι Instant Cichlid ™ για την αλλαγή του όγκου του νερού.

ΑΜΕΣΗ CICHLID
Αλάτι για αφρικανικές κιχλίδες. Το Instant Cichlid σταθεροποιεί το pH και την οσμωτική πίεση του νερού στο ενυδρείο. Συνιστάται ιδιαίτερα για όλα τα είδη από τις Αφρικανικές Μεγάλες Λίμνες (Ταγκανίικα - Μαλάουι). Διευκολύνει τον εγκλιματισμό για τα πρόσφατα εισαγόμενα άγρια ψάρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Σταθεροποιεί τόσο το pH όσο και την οσμωτική πίεση του νερού στο ενυδρείο. Διευκολύνει τον εγκλιματισμό των πρόσφατα εισαγόμενων άγριων ψαριών. Προτείνουμε να προσθέσετε την προτεινόμενη ποσότητα αλατιού για τον όγκο του νερού που έχει αλλάξει. Η αγωγιμότητα μπορεί να ρυθμιστεί συμπληρώνοντας με αλάτι 24 ώρες μετά την αρχική δόση. Ρίξτε το αλάτι απευθείας στο φίλτρο έτσι ώστε να μπορεί να διαλυθεί αργά. Μην αραιώνετε το Instant Cichlid, για να αποφύγετε την άνοδο του pH πολύ γρήγορα. Αυξήστε την κυκλοφορία του νερού για 24 ώρες για να ενθαρρύνετε την καλή διανομή του αλατιού σε όλο το ενυδρείο και επίσης να σταθεροποιήσετε το pH.

 

Instant Cichlid™ stabilizes the pH and the osmotic pressure of the water in the aquarium. Especially recommended for all species from the African Great Lakes situated in the Rift Valley, it facilitates acclimatisation for newly imported wild fishes. We suggest adding the recommended quantity of Instant Cichlid™ salt for the volume of water changed.

INSTANT CICHLID
Salt for African Cichlids. Instant Cichlid stabilises the pH and the osmotic pressure of the water in the aquarium. Especially recommended for all species from the African Great Lakes (Tanganyika – Malawi); it facilitates acclimatisation for newly-imported wild fishes.

MIXING INSTRUCTIONS:
Stabilises both the pH and osmotic pressure of the water in the aquarium. Facilitates the acclimatisation of newly imported wild fish. We suggest adding the recommended quantity of salt for the volume of water changed. Conductivity can be adjusted by topping up with salt 24 hours after the initial dosing. Pour the salt directly into the filter so that it can dissolve slowly. Do not pre dilute the Instant Cichlid, to prevent the pH rising too quickly. Increase the circulation of the water for 24 hours to encourage good distribution of the salt throughout the aquarium and also to stabilise the pH.

 

Χαρακτηριστικά

Brand:
Aquarium Systems